Normalita a autentičnost

Svoboda, normalita a nepředmětnost (V. Němec)
Problém normality z filosofického hlediska (L. Hejdánek)