Mgr. Robert Šamánek

Robert Šamánek

Sociolog, který se zabývá IT technologiemi. Narozen 4. července 1974 v Praze, v současnosti zastává pozici výkonného ředitele společnosti StringData, s.r.o., která realizuje portál WebDialog.

O sobě

Po dokončení gymnázia Sladkovského v Praze 3 se zaměřením na informatiku studoval v letech 1993 až 1996 obor Sociologie a statistika na Fakultě sociálních věd UK, následně pak absolvoval dvousemestrální cyklus na Friedrich-Alexander Universität in Nürenberg-Erlangen, a to oborové zaměření sociologie a statistika. Magisterský diplom získal taktéž na Fakultě sociálních věd UK, obor Sociologie a statistika.

Na FSV UK na něj měly mj. významný vliv osobnosti jako Prof. Miloslav Petrusek a zejména Prof. Jiří Musil, který též vedl jeho diplomovou práci a který ho aktivně přivedl k sociologii Maxe Webera, který byl dlouhodobě jedním z hlavních témat jeho studií. V oboru filosofie a politologie na něj měl významný vliv Doc. Aleš Havlíček, který ho přivedl ke studiu Platóna a následně i k aktivní účasti na dalších seminářích a přednáškách na FF UK, kde se setkal s filosofií Prof. Ladislava Hejdánka.

Robert Šamánek je jedním ze zakládajících členů České Platónské společnosti (www.platonskaspolecnost.cz).

V době studií se zároveň aktivně zapojil do spolupráce s nakladatelstvým OIKOYMENH, kde se nejprve účastnil technických realizačních činností (sazba, korektury), následně vyvíjel speciální programátorské nástroje pro zjednodušení a optimalizace ve spojení s konverzemi rozsáhlých textů a převodů mezi různými formáty zdrojových dat. Taktéž se účastnil překladatelské činnosti (Ebert, T., Sókratés jako Pythagorejec a anamnése v dialogu Faidón).

Dlouhodobě se také věnoval  programování, přičemž v této oblasti získal řadu ocenění již během studia, mj. např. druhé místo v celostátní soutěži (1992, ČSFR) v oboru Matematika a programování.

V roce 1993 byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti Broway s.r.o., která se posléze, v roce 2000, přejmenovala na StringData, s.r.o. a dnes je jejím jediným vlastníkem.

Robert Šamánek je ženatý a má tři syny Jakuba, Prokopa a Samuela.

O své tvorbě

StringData, s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti StringData, s.r.o. (www.strigdata.cz) je nabídka služeb v oblasti vývojových, konzultačních a analytických činností zejména pro bankovní segment, přičemž dlouhodobě investuje do vlastního produktového portfolia, které si klade za cíl nabízet klientům kvalitní řešení v definovaných oblastech (zejména optimalizace a dohled obchodních procesů, správa a monitoring delikventních portfolií pohledávek, poskytování bankovních informací subjektům státní správy aj., oblast knowledge managementu).

Společnost StringData získala v posledních letech mj. významná umístění v žebříčcích nejrychleji rostoucích technologických firem, které pravidelně sestavuje společnost Deloitte. Je partnerem společností Oracle a Microsoft a je průběžně certifikována ze stranu NBÚ a opakovaně splňuje podmínky pro udělení certifikace NQA ISO 9001.

Společnost String Data pravidelně poskytuje finanční dary na charitativní projekty jako jsou např. Fond ohrožených dětí či Nadace Charty 77.

Nakladatelství OIKOYMENH

V současnosti společnost StringData průběžně sponzoruje vydání vybraných titulů nakladatelství (www.oikoymenh.cz).