Mgr. Marek Slezák

Slezák

Politolog, který se zabývá internetovým public relations. Narozen 1973 v Praze, v současné době spolumajitel a ředitel společnosti Boomerang Publishing, s.r.o.

O sobě

Jako typicky husákovské dítě prošel všemi klasickými stupni výchovy a vzdělání od jeslí až po střední školu, kde ho zastihl rok 1989, který nasměroval jeho cestu od velmi pravděpodobné kariéry topiče v luxusním hotelu ke studiu politologie na Fakultě sociálních věd University Karlovy.

Během studií na něj mělo vliv několik osobností z řad pedagogů již od základní školy, kteří ho navedli k humanitním vědám a zejména zájmu o historii. Klíčovým pak bylo setkání na vysoké škole s Alešem Havlíčkem. Po tomto setkání se studium politologie transformovalo do studia politické filosofie s akcentem na řecké myslitele včetně docházení na různé neoficiální semináře například ve filosofickém ústavu Akademie věd, kde probíhalo čtení Aristotelovy politiky pod vedením Dr. Milana Mráze.

Jak bakalářská studia, tak i magisterská ukončil pracemi, které se týkaly Platóna. První byla kritika Popperovy knihy Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které se Marek Slezák postavil na obranu Platónova myšlení proti mylné a zavádějící interpretaci Popperově. Druhou prací – magisterskou – bylo Platónovo pojetí spravedlnosti v dialozích Gorgias a Ústava. Na obě dvě práce měl zásadní vliv Aleš Havlíček.

Již při studiích se Marek Slezák začal věnovat reklamě a marketingu – konkrétně PR (např. v Ogilvy& Mather). Další formujícím faktorem byla aktivní účast na pražské hudební scéně začátku devadesátých let, kdy vznikalo mnoho alternativních hudebních projektů tentokráte již bez komunistické cenzury.

Na sklonku devadesátých let začal spolupracovat se skupinou podnikatelů z Nizozemí. V roce 2001 společně založili vydavatelství firemních periodik Boomerang Publishing, kde je Marek Slezák spolumajitelem a ředitelem do současnosti.

O své tvorbě

Akademická sféra

Spoluzakladatel České Platónské společnosti: v polovině devadesátých let po cestě na mezinárodní platónskou konferenci v Řecku se Marek Slezák společně s Alešem Havlíčkem rozhodli založit i českou pobočku platónské společnosti, která by se aktivně zapojila do mezinárodního společenství. Na založení ČPS se podíleli také významně její první předseda Milan Mráz, dále Filip Karfík, Ivan Chvatík, Karel Thein a další. Marek Slezák byl dlouholetým tajemníkem ČPS. V současnosti společnost podporuje foundraisingem a dalšími sponzorskými aktivitami.

Byznys

V roce 1998: Vytvoření a vedení prvního pražského kulturního měsíčníku zdarma – Navigator.

V roce 2001: Založení nejznámějšího vydavatelství firemních periodik Boomerang Publishing. Tvorba Boomerang Publishingu byla v průběhu let oceněna 32 medailovými pozicemi na profesní soutěži Zlatý středník. Vydavatelství je také zároveň jediným zástupcem České republiky v britské Asociaci vydavatelských agentur APA (www.apa.co.uk) a mezinárodní asociaci vydavatelských agentur ICPF  (www.icpf.org). Pracuje pro klienty jako jsou Vodafone, ČEZ, Mc Donald’s, Metrostav, Ahold, ČSA a další.

Charita

Marek Slezák společně s Boomerang Publishingem podporuje prakticky od jeho začátku Azylový dům Tří přání (www.dumtriprani.cz)

Speciální projekt Academia Epidauros

Marek Slezák je společně se svým obchodním partnerem Pierrem Karstenem zakladatelem nizozemské společnosti Academia Epidauros (www.academiaepidauros.com), která rozbíhá projekt letní filosofické školy v Řecku na Peloponésu ve vesnici Palea Epidauros. Škola má za cíl během letních prázdnin organizovat výuku pod vedením předních profesorů klasických studií z celého světa (např. T. Szlezák, E. Schütrumpf, F. Fronterotta). Výuka je určena nejen studentům univerzit, ale i učitelům ze středních škol a jednou speciální kategorií je veřejnost. Kurzy jsou děleny na pokročilé (semináře, čtení textů atd.) a pro začátečníky (úvod do řeckého myšlení, mytologie, umění atd.). Celý projekt je privátní a není financován z žádných dalších zdrojů.