Témata

Interdisciplinární dialog se pokoušíme rozvíjet v rámci kapitoly Témata. Cílem je vytvořit prostor pro setkávání a diskusi mezi různými vědními obory a především pro překonávání omezení, která jsou těmto oborům vlastní. Vyhledáváme tedy takové autory a představitele různých vědních disciplín, kteří mají potenciál překročit úzce odborně vymezený rámec svých oborů a vstoupit do obecné diskuse o člověku a jeho životu ve společnosti.

Zvolili jsme osm témat, která považujeme za stěžejní pro porozumění člověku a jeho místu v současném světě: