E-knihovna

V „E-knihovně“ jsou uvedeny všechny texty, které jsou umístěny na portálu WebDialog, tedy i texty členů „Dialogického společenství“:

Aktuální texty, tak jak přichází v čase, jsou:
Rok 2015

V. Němec, „Existují přirozená práva?“ – text k tématu „Univerzálnost lidských práv“

V. Němec, „Svoboda, normalita a nepředmětnost“ – text k tématu „Normalita a autentičnost“

L. Hejdánek, „Problém normality z filosofického hlediska“ – text k tématu „Normalita a autentičnost“

Rok 2014

L. Hejdánek, „Etické ‚normy‘ a ‚hodnoty‘ jako vědecký problém“ – text k tématu „Hodnoty a jejich význam pro společnost“

V. Němec, „Úloha hodnot ve společnosti“ – text k tématu „Hodnoty a jejich význam pro společnost“

A. Havlíček, „Otázka lidských a přirozených práv“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“

V. Němec, „Univerzálnost lidských práv: Přirozená práva bez pojmu přirozenosti“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“

J. Sokol, „Jsou lidská práva přirozená?“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“

J. S. Trojan, „Základ lidských práv – přínos církví“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“

A. Havlíček, „Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“

L. Hejdánek, „Odpovědnost ve světě – z filosofického hlediska“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“

L. Hejdánek, „Filosof a politická odpovědnost“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“

V. Němec: „Vztah kapitalismu a demokracie, vztah volného trhu a politické svobody“ – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“

T. Sedláček, „Dobro, zlo a ekonomická praxe“ – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“

M. Žák, „Nová institucionální ekonomie jako východisko řešení hospodářsko-politických rozhodování v současnosti – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“

A. Doležalová, „Veřejná prospěšnost v ČR a jinde ve světě“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“

M. Sojka, M. Žák, „Institucionální ekonomie v 21. století“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“

M. Žák, „Veřejný zájem a obecný prospěch“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“

Z předchozích let

D. Bonhoeffer: „Po deseti letech“ – text napsaný v roce 1942, München 1951 (in: Na cestě k svobodě, Praha 1991)

Aristotelés – portál autora (filosofie, theologie, politologie)

Dietrich Bonhoeffer – portál autora (theologie – studie J. B. Souček: Předmluva ke knize Cesty ke svobodě)

Martin Buber – portál autora (filosofie – studie J. Heller: „M. Buber, život a dílo“)

Sigmund Freud – portál autora (psychologie a psychoterapie – studie I. Čermák: „S. Freud a životní příběh“)

Karl Jaspers – portál autora (filosofie – studie L. Hejdánek: „Jaspers jako filosof“)

John Maynard Keynes – portál autora (ekonomie – studie A. Doležalová: „J. M. Keynes, život a dílo“)

P. Kouba: „Dobří evropané“

P. Kouba: „Hermeneutika a věda o životě“

P. Kouba: „Není důležité zvítězit…“

V. Němec: „Filosofie, víra a reflexe víry“ – text na osobním portálu

V. Němec: „Historie filosofie a otázka filosofické pravdivosti“ – text na osobním portálu

V. Němec: „Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“ – text na osobním portálu

V. Němec: „Komunismus jako český národní ideál?“ – text na osobním portálu

V. Němec: „V zajetí ideologie ekonomického redukcionismu“ – text na osobním portálu

V. Němec: „Filosof jako zoon antipolitikon“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Co jsou peníze?“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Dawkinsův gen a sobectví“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Etika a čas“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Je s liberalismem konec?“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Pravidla jako podmínka konkrétní svobody“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Rádlovo pojetí národa“ – text na osobním portálu

J. Sokol: „Zákony mravů jsou na nic“ – text na osobním portálu

Prof. PhDr. Pavel Kouba – osobní portál (lidé z univerzit – filosofové)

Václav Němec, Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – filosofové)

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc – osobní portál (lidé z univerzit – filosofové)

Prof. ThDr. Milan Balabán – osobní portál (lidé z univerzit – theologové)

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. – osobní portál (lidé z univerzit – theologové)

Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan – osobní portál (lidé z univerzit – theologové)

Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)

Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)

Mgr. Jakub Jinek, Dr.phil. – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)

Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, EMPH, KCLJ – osobní portál (lidé z univerzit – psychologové)

PhDr. Zdeněk Rieger – osobní portál (lidé z univerzit – psychologové)

Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová – osobní portál (lidé z univerzit – ekonomové)

Ph.D., PhDr. Tomáš Sedláček – osobní portál (lidé z univerzit – ekonomové)

Prof. Ing. Milan Žák, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – ekonomové)

Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – teoretici managementu a informatiky)

Prof. Ing. František Kovář, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – teoretici managementu a informatiky)

Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – teoretici managementu a informatiky)

Ing. Jiří Bárta – osobní portál (lidé z nadací)

MUDr. Milena Černá – osobní portál (lidé z nadací)

Lubomír Krbec – osobní portál (lidé z nadací)

Mgr. Tomáš Růžička – osobní portál (lidé z nadací)

PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc – osobní portál (lidé z nadací)

Emma Černá – osobní portál (lidé z uměleckého světa)

Viola Fischerová - osobní portál (lidé z uměleckého světa)

PhDr. Eva Kosáková – osobní portál (lidé z uměleckého světa)

Doc. PhDr. Jiří Pechar – osobní portál (lidé z uměleckého světa)

Prof. PhDr. Ivan Vyskočil – osobní portál (lidé z uměleckého světa)

Mgr. Marek Slezák – osobní portál (lidé z komerční sféry)

Mgr. Robert Šamánek – osobní portál (lidé z komerční sféry)