Dialogické společenství

Dialogické společenství tvoří čtyři odborné skupiny složené z lidí z univerzitního, nadačního, uměleckého a komerčního světa, kde v univerzitní skupině jsou zástupci vybraných oborů filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie . Tito lidé vytvářejí odbornou garanci portálu WebDialog a mají zde své osobní stránky. V roce 2013 měly odborné skupiny 38 členů.

Dalšími členy Dialogického společenství jsou lidé, kteří přispívají k odborným diskusím, pravidelně se účastní akcí projektu WebDialog a někteří z nich přispívají i svými finančními dary.

Lidé z univerzit a vysokých škol

Lidé z nadací

Lidé z uměleckého světa

Lidé z komerční sféry